Λογιστικές &Φοροτεχνικέςυπηρεσίες

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες λογιστικής, φοροτεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις κάθε τάξεως, εξασφαλίζοντας την έγκυρη και έμπιστη πληροφόρηση σας.

Μηχανογραφικές &Διαδικτυακέςεφαρμογές

Οι λύσεις που προσφέρει η iaccounting στο δίκτυο των πελατών της καλύπτουν όλο σχεδόν το φάσμα της Πληροφορικής και των ψηφιακών τεχνολογιών.

thesis.softwarethesis.software

Εργαλείο πληροφόρησης εμπορικών αποφάσεων. Απευθύνεται σέ όλες τις επιχειρήσεις που επιθυμούν, κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών να χρησιμοποιούν εφαρμογές σαν υπηρεσία.

Δικτυακές Λύσεις &Τηλεφωνία

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, τη σχεδίαση, την προμήθεια εξοπλισμού, την εγκατάσταση και τη συντήρηση οποιασδήποτε μορφής τοπικού δικτύου και δικτύων υψηλών ταχυτήτων. Η iaccounting informatics, διαθέτει ιδιαίτερη εξειδίκευση στη διασύνδεση των τοπικών δικτύων με το Διαδίκτυο και τις τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες και εφαρμογές.

Ολοκληρωμένες λύσεις

Λογιστική Διαχείριση

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες λογιστικής, φοροτεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Διαθέτουμε ιδιόκτητο μηχανογραφικό εξοπλισμό και εφαρμογές καθώς και τμήμα ανάπτυξης έχοντας έτσι την δυνατότητα καθολικής υποστήριξης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Με στόχο-δέσμευση την παροχή ολοκληρωμένων τεχνολογικών υπηρεσιών και ακολουθώντας τις τάσεις σύγκλισης της αγοράς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, η εταιρία επενδύει στην προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων με κύριες δραστηριότητες το σχεδιασμό, την προμήθεια, την υποστήριξη, εκπαίδευση και συντήρηση πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Είπαν για μας:

 • “Άμεση εξυπηρέτηση”
  Γιάννης Δημητρόπουλος
  Διευθυντής
 • “Μπορώ εύκολα να παρακολουθήσω όλες τις κινήσεις των υποκαταστημάτων μας.”
  Γιώργος Λυμπέρης
  Διευθυντής Πωλήσεων
 • “Ολες οι λογιστικές εργασίες πραγματοποιούνται γρήγορα και εύκολα.”
  Νίκος Παπαγεωργίου
  Λογιστής