Ολοκληρωμένες λύσεις

Μπορούμε να αναλάβουμε υπεύθυνα, με σκοπό την ολοκλήρωση και την προαγωγή της επιχειρηματικότητάς σας, τις παρακάτω διεργασίες:Λογιστικά
Λογιστικές Υπηρεσίες

 • • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου
 • • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • • Πλήρης εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου με γνώμονα την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης
 • • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία
 • • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
 • • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας
 • • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής
 • • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Νομαρχία και Επιμελητήρια.)

 • Μηχανογραφικές Υπηρεσίες
  Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

 • • Παροχή φορολογικών συμβουλών
 • • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι
 • • Εσωτερικός Έλεγχος Επιχειρήσεων
 • • Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων
 • • Δηλώσεις Φ.Π.Α - Φ.Μ.Υ.
 • • Δηλώσεις Ε9
 • • Δωρεές - Γονικές Παροχές - Κληρονομιές
 • • Ιδρύσεις - Μετατροπές - Συγχωνεύσεις - Μεταβιβάσεις - Εξαγορές Εταιριών
 • • Δυνατότητα διάθεσης Έδρας για Ελληνικές & Αλλοδαπές Επιχειρήσεις
 • • Διεκπεραίωση φορολογικών υποθέσεων κατοίκων εξωτερικού
 • Ισολογισμός
  Δημοσιεύσεις ισολογισμών

  Σύμφωνα με τον νόμο 4072 ΦΕΚ(Α/86/11-4-2012) καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών σε οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες και αντικαταστάθηκε με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

  web development
  Διαδικτυακές εφαρμογές

 • • Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • • Mobile σχεδιασμός και ανάπτυξη
 • • Search Engine Optimization
 • • Internet Marketing
 • • Δημιουργία Περιεχομένου

 • Περισσότερα >>
  Εφαρμογές πληροφορικής
  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης - Μηχανογράφησης
 • • Οργάνωση και υποστήριξη για τη σύνταξη προϋπολογισμών (Budgeting)
 • • Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα μεγέθη
 • • Στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων
 • • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
 • • Μελέτες Βιωσιμότητας
 • • Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
 • • Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού
 • • Κωδικοποίηση διαδικασιών για την παρακολούθηση του οικονομικού αποτελέσματος των επιχειρήσεων
 • • Αποτίμηση για εξαγορά – πώληση επιχειρήσεων

 • Τηλεπικοινωνίες-Δίκτυα
  Δικτυακές Λύσεις & Τηλεφωνία

  Η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε όλες τις δραστηριότητες, επιτυγχάνεται με σύγχρονη και ευέλικτη υποδομή των τηλεπικοινωνιών. Για την επίτευξη του στόχου συμβάλλουν παράγοντες όπως, η σωστή σχεδίαση του δικτύου, τα άρτια εγκατεστημένα ενεργά δικτυακά στοιχεία, η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, η επεκτασιμότητα, η αξιοπιστία και η ποιότητα των υπηρεσιών υποστήριξης και διαχείρισης. Η iaccounting informatics παρέχει στην αγορά λύσεις προστιθέμενης αξίας με τρόπο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.

  Περισσότερα >>

  thesis
  thesis.software

  Ολοκληρωμένη σουίτα εφαρμογών, άμεσης λειτουργίας με προεγκατεστημένες και διαμορφωμένες όλες τις παραμέτρους λειτουργίας. Από την αρχιτεκτονική της συνολικής υλοποίησης προκύπτει και το πλεονέκτημα της ενδοδιακίνησης παραστατικών, εγγράφων, και η κοινή χρήση δεδομένων όπως η πρόσβαση σε αρχεία χρέωσης για συμφωνία καρτέλας μεταξύ των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν την λύση αυτή.