Δικτυακές Λύσεις & Τηλεφωνία

Όλες οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, έχουν την ανάγκη να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, που θα τις βοηθήσουν να ενισχύσουν την επιχειρηματική παρουσία τους και να βελτιώσουν την επαφή τους με τους πελάτες και τους συνεργάτες τους.

unified managment
6800i_BC_Matrix
Τηλεφωνία

Η iaccounting informatics, διαθέτει την υψηλή τεχνογνωσία, εξειδίκευση και εμπειρία που απαιτούνται για την υλοποίηση μεγάλων και σύνθετων έργων τηλεφωνίας, παραδοσιακής και δικτυακής, ολοκληρωμένων εφαρμογών εξυπηρέτησης πελατών (Contact Center) και ενοποίησης μέσω CTI με συστήματα IVR και CRM, καθώς και τεχνολογία ψηφιακής καταγραφής φωνής. Το έμπειρο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό και τα εξειδικευμένα τμήματα υποστήριξης, πριν και μετά την πώληση, εξασφαλίζουν την παροχή αξιόπιστων ολοκληρωμένων τηλεφωνικών λύσεων καθώς και την υπεύθυνη υλοποίηση και υποστήριξή τους.

Μείωση κόστους

Οι ολοκληρωμένες λύσεις τηλεφωνίας που παρέχει η iaccounting informatics, εξασφαλίζουν στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως τη μείωση του κόστους των τηλεφωνικών επικοινωνιών μέσω της ενοποίησης των δικτύων φωνής και δεδομένων, την αύξηση της παραγωγικότητας του χρήστη μέσω της ενοποίησης της φωνητικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας και τη μεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση του πελάτη μέσω προηγμένων εφαρμογών εξυπηρέτησης.

Δικτυακές Λύσεις

Οι απαιτήσεις των χρηστών και οι νέες εφαρμογές, δημιουργούν μεγάλες ανάγκες σε χωρητικότητα γραμμών (bandwidth) για τη μετάδοση δεδομένων και για την υλοποίηση σύγχρονων «απαιτητικών» εφαρμογών, όπως η ταυτόχρονη μετάδοση φωνής, εικόνας και δεδομένων. Με τον όρο δίκτυα δεδομένων περιγράφουμε το σύνολο του εξοπλισμού και των υπηρεσιών που η iaccounting informatics προσφέρει στους πελάτες της για τη σωστή ανάπτυξη, υλοποίηση, λειτουργία και υποστήριξη.

Τοπικά Δίκτυα

Τα τοπικά δίκτυα χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση υπολογιστικών συστημάτων σε ένα περιορισμένο γεωγραφικό χώρο. Οι λύσεις που προσφέρει η iaccounting informatics, περιλαμβάνουν τη μελέτη, τη σχεδίαση, την προμήθεια εξοπλισμού (Hubs, Switches, Bridges, Routers, Terminal servers), την εγκατάσταση και τη συντήρηση οποιασδήποτε μορφής τοπικού δικτύου, όπως δίκτυα Ethernet και δίκτυα υψηλών ταχυτήτων (FDDI, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet και ATM). Η εταιρία, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και τον κατάλληλο εξοπλισμό για διασύνδεση τοπικών δικτύων μέσω δικτύων ευρείας περιοχής. Διαθέτει ιδιαίτερη εξειδίκευση στη διασύνδεση των τοπικών δικτύων με το Διαδίκτυο (Internet) και τις σχετικές τεχνολογίες και εφαρμογές όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e - Mail), Web servers, Firewalls, συστήματα διαχείρισης κ.ά.

Μελέτες

Εμπεριστατωμένη συλλογή στοιχείων μέσα από ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις και ανάλυση των αναγκών του πελάτη για τη δημιουργία, υλοποίηση και αναδιαμόρφωση δικτύων. Η εκπόνηση των μελετών πραγματοποιείται από ειδικευμένους και έμπειρους μηχανικούς, οι οποίοι διαθέτουν άριστη γνώση του δικτυακού περιβάλλοντος του πελάτη που υποστηρίζουν και των σύγχρονων τεχνολογιών. Κάθε μελέτη συνιστά ένα αυτόνομο παραδοτέο προϊόν με πλήρη κάλυψη όλων των δικτυακών αναγκών. Ανάλογα με το αντικείμενο της δύναται να πραγματεύεται αντικείμενα όπως:

 • • Capacity Planning
 • • Hierarchical Design
 • • Data-Voice-Video Convergence
 • • Quality of Service
 • • Traffic Engineering
 • • Βελτίωση Απόδοσης Υποδομών και Εφαρμογών
 • • Βελτίωση Απόδοσης Δικτύων Πολλαπλών Υπηρεσιών
 • • Αναβάθμιση Δικτύων Πολλαπλών Υπηρεσιών
 • • Διαθεσιμότητα
 • Σχεδιασμός

  Αναλύοντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, σε παγκόσμιο επίπεδο και λαμβάνοντας υπόψη την επιχειρησιακή δράση του πελάτη, αναλαμβάνουμε να σχεδιάσουμε το κατάλληλο δίκτυο για εσάς, πάντα με προσανατολισμό τις ανάγκες σας, τη μεθοδολογία και λειτουργία των εφαρμογών και λύσεων που θα χρειαστεί μελλοντικά η επιχείρηση σας για να παρακολουθήσει αποτελεσματικά τις τεχνολογικές εξελίξεις, μέσα σε ένα ολοένα και περισσότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  Παρέχουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες δικτύωσης και λύσεων νέων τεχνολογιών, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων ήδη υπαρχόντων διαδικασιών και τεχνολογιών για την υποστήριξη νέων υπηρεσιών δικτύου ή τη βελτίωση της απόδοσης των υπαρχόντων υπηρεσιών. Συμμετέχουμε ενεργά στην επιστημονική υποστήριξή τους ώστε να διασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μετατρέπουμε την πολύχρονη πείρα μας σε χρήσιμες συμβουλές για την επιχείρησή σας, οι οποίες αυξάνουν την αποδοτικότητά σας και μειώνουν το λειτουργικό κόστος δικτυακού σας περιβάλλοντος.

  Τεχνικές Προτάσεις

  Η πολυετής εμπειρία και η βαθιά γνώση των τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής σε συνδυασμό με τη συνεχή εκπαίδευση των μηχανικών της iaccounting informatics, επιτρέπει την παροχή σύντομων, περιεκτικών και τεκμηριωμένων τεχνικών προτάσεων και λύσεων για την επίλυση πάσης φύσεως δικτυακών προβλημάτων.

  Εγκατάσταση
  Η επιλογή των κατάλληλων μηχανισμών αποτελεί τη βάση για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου και την παροχή των αναμενόμενων υπηρεσιών. Η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση του ενεργού εξοπλισμού πραγματοποιείται από τεχνικούς εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τους κατασκευαστές.

  Συντήρηση
  Η iaccounting informatics αναλαμβάνει τη συντήρηση δικτύων ανεξάρτητα από το αν έχει κάνει η ίδια την εγκατάστασή τους ή όχι και εγγυάται την άριστη και απρόσκοπτη λειτουργία τους, καθώς και την ελαχιστοποίηση του χρόνου αποκατάστασης προβλημάτων. Η iaccounting informatics διαθέτει ποικιλία προγραμμάτων υποστήριξης πελατών, αναλόγως των αναγκών ή/και της κρισιμότητας που έχει στην κάθε επιχείρηση το δίκτυό της.

  Πίσω στην αρχή >>